Program Grundtvig


Projekt HEAD


Cíle projektu


Aktivity projektu


Partneři a kontakty

 

Identifikace vzděl. potřeb


Fotogalerie

TCH

 

titre

Aktivity projektu 
V průběhu dvou let se uskutečnila čtyři společná zasedání za účasti všech zapojených partnerů, věnovaná zejména koordinaci aktivit a administraci projektu. Hostitelské instituce zároveň představili své aktivity v oblasti vzdělávání zaměřeného na kulturní dědictví, používané metody a příklady dobré praxe. Tato zasedání se konala v České republice, v Itálii, v Litvě a ve Finsku. Dále se partneři vzájemně navštěvovali v rámci tzv. mobilit: Každý z partnerů pozval v jednom nebo více termínech ostatní na pracovní návštěvu. Mobilit se zúčastnilo nejen vedení zapojených institucí a lektoři, ale i dospělí účastníci kurzů. Celkem bylo realizováno 132 mobilit. Česká strana kromě společných zasedání navštívila Norsko, Francii, Španělsko a Polsko.
Součástí projektu byly také aktivity na národní úrovni. Každý partner ve své zemi uspořádal workshop, v jehož průběhu představil projekt HEAD svým stávajícím i potenciálním dospělým studentům. Dále byly identifikovány vzdělávací potřeby na poli zájmového vzdělávání se zaměřením na kulturní dědictví. Prověřen byl zájem o nová témata, s nimiž se český partner seznámil u svých zahraničních partnerů. Pro potřeby diseminace informací o projektu byl připraven leták, CD, prezentace PPT a zejména tato webová stránka v češtině, která bude zachována i po ukončení projektu.