Program Grundtvig


Projekt HEAD


Cíle projektu


Aktivity projektu


Partneři a kontakty

 

Identifikace vzděl. potřeb


Fotogalerie

TCH

 

titre

Cíle projektu

  1. Výměnit si příklady dobré praxe, tak aby každý partner mohl začít užívat nové metody a přístupy, které viděl v jiných zemích v průběhu  wortkshopů, seminářů, mítinků. Byl vytvořen seznam všech prezentovaných metod, který rovněž informuje, kde a při jaké příležitosti byly jednotlivými partnery otstovány.
  2. Motivovat dospělé účastníky vzdělávání v zapojených zemích k zájmu o vzdělávání zaměřené na kulturní dědictví. Jsou pořádány worksopy a distribuovány informační materiály v národních jazycích.
  3. Vytvořit předpoklady pro další spolupráci mezi partnery. Vznikla databáze, v níž jsou uvedené zdroje využitelné pro budoucí – dvoustranné či vícestranné – projekty: oblasti zájmu, aktivity, lektorský sbor, spolupráce s odborníky a institucemi, dostupná infrastruktura.