Program Grundtvig


Projekt HEAD


Cíle projektu


Aktivity projektu


Partneři a kontakty

 

Identifikace vzděl. potřeb


Fotogalerie

TCH

 

titre

Partneři a kontakty
Česká republika
Bohemia Discovery, s. r. o.
Koordinátor
Nový Zlíchov 3172/6, 150 00 Praha 5
E-mail: pzamostny@bdiscovery.org

Bohemia Discovery s. r. o., koordinátor projektu a partner zastupující Českou republiku, až dosud uskutečňuje kurzy a workshopy zaměřené na dějiny umění, architektury a hudby (sekce „Discovery“) a dále kurzy a workshopy kreslení a malování a divadla a tance.

Finsko
Haminan Kansalaisopisto
Partner
E-mail: anna-liisa.lavila@hamina.fi

Haminan Kansalaisopisto je škola pro dospělé sídlící  v historickém městě – vojenské  pevnosti Hamina, která ve svých kurzech přibližuje unikátní finské kulturní dědictví a historii tohoto území na pomezí mezi západem  a východem (mezi Švédskem a Ruskem) prostřednictvím hudby, výtvarného umění, tance, vyprávění příběhů atd.

Francie
Assocoation Tambour Battant
Partner
Maison des Associations 1 A place des Orphelins, 67000 Strasbourg
Email: tambourbattant@hotmail.com

Umělecké sdružení Tambour Battant vyučuje hudbu  všechny věkové kategorie. Ve svých kurzech pracuje s regionálním i evropským hudebním dědictvím. Pořádá též kurzy pro zdravotně  znevýhodněné občany.

Itálie
Italia Nostra Onlus
Partner
47 Via Firenze, 06061 Castiglione del Lago
E-mail: simo4584@gmail.com

Italia Nostra je nejstarší italské sdružení zaměřené na ochranu historického, kulturního a přírodního dědictví. Přednostně pořádá vzdělávací programy zaměřené na krajinu. S využitím  národní dědictví zvyšuje povědomí o evropských hodnotách.

Lotyšsko
Biedriba“Oleru muiža“
Partner
Oleru muiza, LV 4234 Jeru pagasts
Email: olerumuiza@inbox.lv

Společnost Biedriba“Oleru muiža“  svými aktivitami podporuje společenský život a kulturní aktivity zejména ve venkovských, málo osídlených oblastech země. Pořádá workshopy, představení, koncerty, taneční kurzy pro dospělé,  workshopy přibližující tradiční umělecká řemesla etc.

Litva
Vilniaus Dailiuju Amatu Asociacija
Partner
Stikliu str. 4, LT-01131, Vilnius
Email: darijaus.galerija@gmail.com

Členy sdružení Vilniaus Dailiuju Amatu Asociacija je 15 galerií užitého umění ve Vilniusu. Posláním sdružení je představovat prostřednictvím svých členů  historická a současná umělecká řemesla. Pořádá také různé vzdělávací programy zaměřené na výuku tradičních i moderních technologií.

 

Norsko
Sor-Trondelag musikkrad
Partner
Prinsens gt. 44, 7011 Trondheim
Email: kari.engen@musikk.no

Sør-Trøndelag musikkråd je nezisková vládní organizace vzdělávající amatérské hudebníky. Jsou mezi nimi i hudební tělesa a sbory, které se věnují  tradiční lidové hudbě a písním. Pořádány jsou rovněž kurzy zaměřené na dějiny hudby, jednotlivé hudební skladatele, tradiční hudební nástroje apod.

Polsko
Muzeum Narodowe w Krakowie
Partner
Al. 3 Maja 1, 30-062 Krakow
Email: mwlezien@muzeum.krakow.pl
Národní muzeum v Krakově bylo založeno v roce 1879 a sdružuje umělecké sbírky obrovského rozsahu i významu. Posláním muzea je seznamovat s těmito hodnotami širokou veřejnost. To se děje i prostřednictvím vzdělávacích aktivit, z nichž některé jsou zaměřené na specifické cílové skupiny (senioři, zdravotně znevýhodněné osoby).

Španělsko
Cepa  El Espinar
Partner
Calle El Trozo 29, 40400 El Espinar
Email: rachelnef@gmail.com

Cepa  El Espinar je veřejná škola pro dospělé, která mimo jiné pořádá kurzy věnované historii a kulturnímu dědictví regionu Castilla y León, se speciálním zaměřením na historii památkové chráněných měst. Kulturní dědictví je i součástí kurzů sekundárního vzdělávání a dospělí studenti z jeho znalostí skládají zkoušku.

Velká Británie
Pro ART & Co
Partner
Plaza 319, 535 Kings Road, SW100SZ London
Email: vesna.proart@googlemail.com

Společnost Pro Art & Co ve svých vzdělávacích aktivitách seznamuje s kultruním dědictvím různých zemí a komunit. Volí formu seminářů, workshopů, přednášek, výstav, návštěv muzeí atd. Zaměřuje se zejména na komunikaci a interkulturní výměnu nezi jednotlivými národy v průběhu jejich historie. Cílová skupina je velmi široká, zahrnuje národnostní menšiny a migranty a různým způsobem znevýhodněné skupiny občanů.

 

Kontakty a informace

Webová stránka projektu HEAD
www.bdiscovery.org/Head

Koordinátor a český partner projektu

Bohemia Discovery, s. r. o.
Nový Zlíchov 3172/6, 150 00 Praha 5
E-mail: pzamostny@bdiscovery.org

European Shared Treasure
Evropská databáze pro projekty partnertsví a jejich produkty a výstupy
http://www.europeansharedtreasure.eu