Program Grundtvig


Projekt HEAD


Cíle projektu


Aktivity projektu


Partneři a kontakty

 

Identifikace vzděl. potřeb


Fotogalerie

TCH

 

titre

Projekt HEAD 

Projekt HEAD probíhá od roku 2009 do roku 2011 a je v něm zapojeno deset subjektů z deseti evropských zemí. Společným jmenovatelem zapojených vzdělávacích institucí, škol, muzeí je zaměření na kulturní dědictví. Ke kulturnímu dědictví se váží i kurzy, semináře, konference a další akce, které jednotliví partneři ve své zemi pořádají.
V průběhu projektu byly projektů se uskutečnilo více než 100  tzv. mobilit (cest) do partnerských zemí a institucí, jichž se zúčastnili nejen samotní partneři, ale i jejich dospělí studenti.
Po vzájemných návštěvách a výměně zkušeností bude následovat tzv. „transfer know-how“ – neboli přenos témat, metod a příkladů dobré praxe mezi zúčastněnými zeměmi. Samotnému transferu předchází v souladu s metodikou projektu mapování  vzdělávacích potřeb v zájmovém vzdělávání v zapojených zemích.