Program Grundtvig


Projekt HEAD


Cíle projektu


Aktivity projektu


Partneři a kontakty

Identifikace vzděl. potřeb


Fotogalerie

TCH

 

titre

Progam Grundtvig
Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Pro více informací:

Projekty partnerství
Tyto projekty spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu.
 Pro více informací: www.naep.cz (sekce Grundtvig – Projekty partnerství)